Kortare vårdköer

Skriftlig fråga 2017/18:287 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Under hösten har Akalla Socialdemokratiska förening haft kampanj i Akalla. Under kampanjen träffade vi otroligt många människor. Många människor uttryckte sin uppskattning kring att fler får jobb i området och att det sker stora satsningar på förskola och skola. En fråga som frekvent har kommit upp är ansvaret för verksamheten i Stockholms läns landsting. Under kampanjen har jag mött människor som tagit upp följande:

  • På vårdcentralerna upplevs att det är stor omsättning och överbelastning på personal. När folk har ringt till Akalla/Husby vårdcentral har det hänt att svaret blivit kan du vända dig till en annan vårdcentral, det finns inga tider här. Vi förstår att detta inte beror på enskild personal utan att det är en brist i systemet.
  • Vi har mött patienter som vårdats för cancer. De har varit med om inställda operationer, vilket förstås är känsligt, men också att behöva vänta på akuten med andra vårdtagare, vilket är känsligt med tanke på infektionsrisken.
  • En person berättade för mig att sjukhusen använder olika datorsystem mellan vårdcentraler och sjukhusen som drivs i olika regi: offentlig eller privat. Detta gör att patientinformationen inte synkas och inte är tillgänglig mellan enheter, vilket ställer till med problem för både vårdtagare och vårdgivare.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att förkorta vårdköerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-14 Överlämnad: 2017-11-16 Anmäld: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-29 Sista svarsdatum: 2017-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga