Korruptionsanklagelser mot FN i Kosovo

Skriftlig fråga 2006/07:1430 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 27 juni

Fråga

2006/07:1430 Korruptionsanklagelser mot FN i Kosovo

av Christer Nylander (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det har rapporterats – bland annat i Human Rights Watch och även i DN – om anklagelser mot internationella medarbetare inom FN-missionen i Kosovo (Unmik – United Nations Mission in Kosovo). Stora summor pengar verkar ha försvunnit, men ingen har ställts inför rätta. Detta beror dels på den diplomatiska immuniteten, dels på att FN brustit i att utreda uppgifterna.

Sverige är tredje största biståndsgivaren i Kosovo, inklusive 450 svenska soldater som är en del av Kfor.

Anseendet för FN i Kosovo, men även i Sverige, har försämrats avsevärt efter att dessa uppgifter framkommit. Med tanke på det svenska arbetet inom FN och vår stora insats i Kosovo är det viktigt att förtroendet återställs.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesministern vilka åtgärder han avser att vidta för att korruptionsanklagelserna mot Unmik utreds och får rättsliga efterföljder.  

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-27 Besvarad: 2007-08-13 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-13)