Korruptionen i Rumänien

Skriftlig fråga 2018/19:234 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Korruption är ett allvarligt brott som undergräver förtroendet för demokrati, förhindrar tillväxt och bidrar till minskad rättstrygghet.

Det socialdemokratiskt styrda Rumänien är ett av de mest korrupta länderna i EU med en regering som aktivt legaliserat korruption. Rumänien innehar nu ordförandeskapet i EU, vilket sätter strålkastarljuset på landet och ställer krav på en fungerande statsapparat.

Den tidigare vice statsministern och socialdemokratiske partiledaren Liviu Dragnea dömdes 2018 till fängelse för maktmissbruk och försök till korruption. I ett förslag som regeringen sedermera fick dra tillbaka föreslog denna att amnesti skulle beviljas alla personer som utreddes för korruption under 420 000 kronor.

Sveriges agerande har bidragit till att Ungern nu genomgår ett artikel sju-förfarande, vilket innebär att Ungern riskerar att förlora sin rösträtt. Det är viktigt att konsekvent stå upp för demokrati och rättsstatens principer och inte acceptera regimer som inte följer dessa. Därför är det angeläget att Sverige också agerar när det gäller Rumänien och förekomsten av korruption i landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Hans Dahlgren:

 

Är regeringen beredd att agera för att korruptionen i Rumänien ska minska, och i sådant fall på vilket sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-12 Överlämnad: 2019-02-15 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga