Korruption

Skriftlig fråga 2017/18:970 av Johan Nissinen (SD)

Johan Nissinen (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Organisationen Transparency Internationals senaste rapport, där man granskar korruptionen i världen, visar att Sveriges poäng och placering i 2017 års korruptionsindex har försämrats. Detta bör ses som allvarligt, särskilt då trenden för svensk räkning är nedåtgående. Bakom denna försämring ligger flera korruptionsskandaler på myndigheter såsom Statens fastighetsverk, Trafikverket, polisen och Transportstyrelsen, för att bara nämna några exempel. Av rapporten framgår även att företrädare för näringslivet anser att mutor och oegentligheter blir vanligare vid offentlig upphandling, och att offentlighetsprincipen tillämpas i mindre grad när kommuner och landsting använder sig av offentliga bolag.

För att ta tag i problemen och för att Sveriges placering inte ska fortsätta att försämras föreslår Transparency Internation en nationell handlingsplan mot korruption.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi: 

 

Hur ska regeringen och statsrådet arbeta vidare i fråga om en handelsplan mot korruption?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-07 Överlämnad: 2018-03-07 Anmäld: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-14 Sista svarsdatum: 2018-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga