Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun

Skriftlig fråga 2012/13:246 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 16 januari

Fråga

2012/13:246 Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun

av Krister Örnfjäder (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun har bedrivit distansutbildning på gymnasienivå sedan 1958. I början av 1990-talet fick man möjlighet att ta emot elever från hela landet, och de senaste åren har verksamheten expanderat kraftigt och elevantalet fördubblats.

Skolan uppskattar att ca 60 procent av de elever man tar emot i dag har medicinska eller psykosociala skäl till att de valt skolan. Många av de här eleverna söker sig till distansutbildningen på Korrespondensgymnasiet efter det att den vanliga skolan misslyckats med att erbjuda dem en allsidig undervisning utifrån deras individuella förutsättningar.

På Korrespondensgymnasiet får de möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier, som är så viktiga för att undvika framtida utanförskap. Utredningen SOU 2012:76 gör trots detta bedömningen att distansundervisningen i Torsås kommun varken bör utökas, förlängas eller permanentas.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utbildningsministern om det är hans avsikt att distansundervisningen vid Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun ska upphöra enligt förordningen 2011:682.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-01-16 Anmäld: 2013-01-16 Besvarad: 2013-01-23 Svar anmält: 2013-01-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-23)