Korrelationen mellan betyg och nationella prov

Skriftlig fråga 2019/20:888 av Robert Stenkvist (SD)

Robert Stenkvist (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I september 2017 lade regeringen och statsrådet Anna Ekström en proposition (2017/18:14), som riksdagen biföll, där en ordning stipulerades att betygen skulle kopplas hårdare till de nationella proven, detta för att förhindra den uppenbara betygsinflation som då låg för handen. Jag undrar om det finns tillförlitlig statistik över hur utvecklingen med betygsinflationen gått efter att propositionen trätt i kraft. 

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström är:

 

Har man kunnat märka en statistiskt signifikant minskad betygsinflation efter att proposition 2017/18:14 trätt i kraft, och är ministern annars beredd att vidta ytterligare åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-02-03 Överlämnad: 2020-02-05 Anmäld: 2020-02-06 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga