Korrekta data vid utbetalning av royaltyer

Skriftlig fråga 2018/19:504 av Johan Andersson (S)

Johan Andersson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt svensk lag har rättighetshavare på musikområdet rätt till ersättning när deras alster används i olika sammanhang. Den digitala revolutionen i allmänhet, och streamning i synnerhet, har lett till enorma mängder data som underlag vid utbetalningar för dessa ersättningar. Miljarder datahändelser genereras varje månad, vilka i sin tur ska analyseras och användas som beräkningsunderlag vid utbetalningar av royaltyer till ”musikkonstnärer”, till exempel artister och låtskrivare.

Det har blivit sådana mängder att det inte längre går att granska data manuellt. Ingen vet med säkerhet hur korrekta dessa utbetalningar är eftersom ingen ännu har granskat dessa väldiga datavolymer.

Ofta anlitar stora sammanslutningar externa it-företag på billigare marknader utanför Sveriges gränser, som bearbetar data för underlag till royaltyutbetalning. Det finns inte heller någon samordning i beräkningar eller någon översyn av data som samlas in.

Den statliga myndighet som har tillsynsansvar över upphovsrätten är Patent- och registreringsverket. De genomför inga kvalitetsgranskningar där data uppstår eller granskningar i mellanleden på hur beräkningarna sker eller uppföljningar på att data analyseras på ett sätt som gör att rättighetshavarna får den ersättning som de enligt lag och avtal har rätt till. Det gör i sin tur att det i dag inte finns någon som vet om lagen och avtalen följs, om upphovsrättsinnehavarna får den ersättning de har rätt till. Det är upp till varje skivbolag, distributör, streamningstjänst, musikförlag, upphovsrättssällskap eller annan leverantör att analysera och bearbeta den enorma mängd data som genereras dagligen, och kontrollmyndigheten har inga möjligheter att följa upp om beräkningarna stämmer.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur kan staten säkerställa att korrekta data bildar underlag för utbetalning av royaltyer?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-04-04 Överlämnad: 2019-04-04 Anmäld: 2019-04-05 Återtagen: 2019-04-09 Sista svarsdatum: 2019-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.