Körkortsprov

Skriftlig fråga 2012/13:730 av Lundgren, Elin (S)

Lundgren, Elin (S)

den 28 augusti

Fråga

2012/13:730 Körkortsprov

av Elin Lundgren (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Vi har en situation där köerna för att avlägga förarprov och teoriprov för körkort är långa. Enligt en körskola i min valkrets Gävleborg är köerna 8–10 veckor för ett B-körkort.

Från Trafikverket har vidtagits vissa åtgärder för att korta köerna, men det har i realiteten gjort liten skillnad.

För någon som lagt ned stor energi på att studera teori och praktisera körning, kanske för att få ett körkort som krävs för ett arbete, är det av största vikt att processen är så smidig som möjligt. Det är den inte i dag. Situationen har varit pressad en längre tid.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att komma till rätta med problemen med långa köer för att avlägga körkortsprov?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-28 Anmäld: 2013-08-29 Besvarad: 2013-09-12 Svar anmält: 2013-09-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-11)