körkortselever med dyslexi

Skriftlig fråga 2000/01:1468 av Wahlström, Göte (s)

Wahlström, Göte (s)

den 28 juni

Fråga 2000/01:1468

av Göte Wahlström (s) till näringsminister Björn Rosengren om körkortselever med dyslexi

För de körkortselever som är dyslektiker kan Vägverkets teoriprov vara ett stort problem. Vid körkortsundervisningen finns det ljudstöd till frågorna, dvs. att man kan få frågorna upplästa av en inspelad röst genom hörlurar eller högtalare. Den möjligheten finns dock inte vid teoriprovet. Alternativet då är att ansöka om muntligt prov för varje enskild individ. Planerat teoridatum blir då 3-4 månader framåt i tiden. Dessutom innebär provet att man måste resa till närmaste förarprovskontor eller vägverkskontor. Dessa muntliga prov genomförs inte på mottagningsorterna. Alla människor ska självklart behandlas lika. Det är därför önskvärt att det finns en talsyntes eller ett ljudstöd på mottagningsorterna, vilket skulle innebära att elever med dyslexi klarar ett sådant prov utan ytterligare personlig hjälp.

Min fråga är om ministern har för avsikt att underlätta för dyslektiker att genomföra muntliga teoriprov för körkort.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-28 Besvarad: 2001-07-05 Anmäld: 2001-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-07-05)