Körkort

Skriftlig fråga 2015/16:649 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sveriges Radio P4 Blekinge rapporterar om ett 30-tal fall som polisen har på sitt utredningsbord. Fallen det rör sig om är bilförare som har stoppats och som visat sig vara körkortslösa. Förarna har hävdat att deras utländska körkort är borttappade.

Enligt svensk lag behöver man inte ha ett svenskt körkort om man inte är folkbokförd i Sverige. När en person har folkbokförts i Sverige har denna ett år på sig att byta ut sitt utländska (utanför EES) körkort till ett svenskt.

I ett fall, där en förare stoppades på väg in till centrala Karlskrona i september förra året, kunde föraren inte uppvisa körkort. Han förklarade att han hade ett utländskt körkort men att han hade tappat bort det. Mannen åtalades för olovlig körning, men i tingsrätten friades han då man ansåg att bevis som bekräftade att mannen verkligen var körkortslös saknades. Det är svårt eller omöjligt för svensk polis att kontrollera om det finns giltigt körkort i annat land.

Sveriges Radio tar även upp ett exempel om hur en asylsökande i Sverige får vänta ett och ett halvt år innan asylprocessen och folkbokföringen är genomförd. Därefter har han eller hon, om utländskt körkort sägs innehas men vara borttappat, ett år på sig att byta ut detta mot ett svenskt, något som i praktiken innebär att personen enligt tingsrättens dom kan köra bil utan körkort i totalt två och ett halvt år.

Det borde vara självklart för alla som framför fordon att ha med sig körkort när fordon framförs som kräver körkort. Information sprids fort, och är lagen tillåtande med att det är okej att köra bil om man säger att man har ett körkort men att det är borttappat, vilket inte går att kontrollera, kan vi få stora problem med körkortslösa bilförare.

 

Anser statsrådet att det vore på sin plats med en lagändring som säger att en förare som inte kan uppvisa giltigt körkort, svenskt eller utländskt, inte heller får framföra fordon som kräver det?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-20 Överlämnad: 2016-01-21 Anmäld: 2016-01-22 Svarsdatum: 2016-01-27 Sista svarsdatum: 2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga