Körkort

Skriftlig fråga 2007/08:1476 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 16 juli

Fråga

2007/08:1476 Körkort

av Krister Örnfjäder (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Om man på ett otillåtet sätt har fått ett körkort kan det i dagsläget inte upphävas då förvaltningslagen säger att ett beslut som en myndighet har fattat inte kan upphävas om det är till nackdel för den enskilde. Personligen anser jag att det av säkerhetsskäl borde gå att återkalla ett körkort om det har erhållits på ett felaktigt sätt.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att ett körkort som har erhållits på felaktiga grunder ska kunna återkallas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-16 Besvarad: 2008-07-29 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-29)