körkort för människor med funktionshinder

Skriftlig fråga 1999/2000:549 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 10 februari

Fråga 1999/2000:549

av Sonja Fransson (s) till näringsminister Björn Rosengren om körkort för människor med funktionshinder

Att ha ett körkort innebär för många människor ett rikare fritidsliv samt underlättar för många att ta sig till och från arbetet. När det gäller människor med funktionshinder vet vi att det är ännu viktigare. Körkortet och bilen är många gånger det nödvändiga hjälpmedlet för att kunna utföra eller komma till och från sitt arbete eller till fritidsaktiviteter.

Att kunna ta ett körkort ger många ett större självförtroende och betydligt större möjlighet att få ett arbete enligt de undersökningar som gjorts.

Många utbildar sig på skolor som kan erhålla hjälpmedel och en pedagogik som är anpassad för funktionshindret.

Det stora problemet i dag är teoriproven. Vägverkets ointresse av att samarbeta med pedagogisk expertis eller med handikapporganisationer för att utforma teoriprov anpassade för människor med olika former av funktionshinder. Många gånger finns det inte möjlighet att erbjuda muntligt prov på grund av att det saknas hjälpmedel och utbildad personal.

Min fråga till ministern är därför:

Vad ämnar ministern göra för att underlätta den pedagogiska tillgängligheten till körkort för människor med funktionshinder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-02-11 Anmäld: 2000-02-15 Besvarad: 2000-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-16)