Körkort för ID-kortslösa

Skriftlig fråga 2009/10:311 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 9 december

Fråga

2009/10:311 Körkort för ID-kortslösa

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

En stor grupp utländska medborgare saknar i dag identitetshandlingar. När Svensk Kassaservice lades ned fanns inte längre någon myndighet som kunde utfärda ID-kort och det tog regeringen mer än ett halvår att lösa frågan. Den 1 juni i år började Skatteverket att ta emot ansökningar och utfärda ID-kort till personer som är folkbokförda i landet. Runt om i landet har hitintills 36 314 ansökningar inkommit men köerna är långa och vissa får ändå inte ID-kort. Det gäller personer som saknar handlingar och intygsgivare. I många kommuner varken får eller vill kommunala tjänstemän fungera som intygsgivare.

Att inneha körkort är en klar fördel då man söker arbete. Körkort kan också vara väsentligt om man behöver arbetspendla med bil. Att inte inneha eller kunna få körkort minskar ens möjligheter på arbetsmarknaden. I fråga om de ID-kortssökande och ID-kortslösa talar vi om en svag grupp på arbetsmarknaden som definitivt inte bör ha den konkurrensnackdel som avsaknaden av ett körkort innebär. För att få körkort krävs i dag identifiering.

Avser statsrådet att ta något initiativ för att hjälpa ID-kortslösa att kunna få ett körkort utfärdat för att främja deras möjligheter att söka och få jobb?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-09 Anmäld: 2009-12-09 Besvarad: 2009-12-16 Svar anmält: 2009-12-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-16)