Kopplingen mellan gymnasieskolan och arbetsmarknaden

Skriftlig fråga 2015/16:109 av Ida Drougge (M)

Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Många unga har i dag svårt att få ett jobb, och elever vittnar om att kopplingen mellan skolan och arbetslivet är för dålig. Framför allt är kontakten mellan de studieförberedande programmen och arbetslivet liten.

 

Vad avser utbildningsminister Gustav Fridolin att göra för att stärka den kopplingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-08 Överlämnad: 2015-10-08 Anmäld: 2015-10-13 Svarsdatum: 2015-10-14 Sista svarsdatum: 2015-10-14
Svar på skriftlig fråga