köp av rehabiliteringstjänster

Skriftlig fråga 1999/2000:123 av Klockare, Lennart (s)

Klockare, Lennart (s)

den 26 oktober

Fråga 1999/2000:123

av Lennart Klockare (s) till statsrådet Ingela Thalén om köp av rehabiliteringstjänster

Den 25 oktober 1999, har jag fått information om att Försäkringskassan i Norrbotten inte längre kan köpa rehabiliteringstjänster för sjukskrivna.

Min uppfattning är att köp av rehabiliteringstjänster är ett viktigt led i att återföra sjuka människor till arbetslivet. Det är angeläget att en rehabiliteringsåtgärd sätts in så fort som möjligt. En utdragen handläggning, eller fördröjda åtgärder, försvårar för den enskilde att återuppta förvärvsarbete i någon form.

För samhället ökar kostnaderna för sjukskrivningen genom att sjukfallen blir längre och kan sluta med en förtidspensionering.

De människor som arbetar med att rehabilitera sjuka, blir arbetslösa därför att försäkringskassan inte kan köpa berättigade tjänster.

Med denna utveckling blir alla förlorare.

Har socialförsäkringsministern för avsikt att vidta någon åtgärd med anledning av att pengarna för aktiva rehabiliteringsåtgärder är slut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-10-29 Anmäld: 1999-11-02 Besvarad: 1999-11-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-03)