köp av konsulttjänster

Skriftlig fråga 1998/99:696 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)
Fråga 1998/99:696 av Berit Jóhannesson (v) till finansministern om köp av konsulttjänster

 

Enligt tidningen Statstjänstemannen köpte statliga myndigheter år 1997 tjänster från utomstående konsulter för drygt 27 miljarder kronor. Beloppet kan jämföras med lönesumman för statens anställda som samma år var 50 miljarder kronor. Då de uppköpta konsulterna kan kosta upp till sex gånger mer än en statligt anställd finns det stor risk att tjänsten kostar mer än vad den egentligen är värd.

den 3 juni

Statliga myndigheters köp av tjänster från utomstående konsulter är dessutom inte bara dyrt utan de ger i många fall också otillfredsställande resultat. Värdefull kompetens kan gå förlorad.

Jag vill fråga finansministern:

 

Är finansministern beredd att ta egna direktinitiativ för att snarast sänka konsultkostnaderna?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-03 Anmäld: 1999-06-10 Besvarad: 1999-06-16
Svar på skriftlig fråga