Konverteringsbidrag till förnybar energikälla

Skriftlig fråga 2005/06:1157 av Lindgren, Ulrik (kd)

Lindgren, Ulrik (kd)

den 8 mars

Fråga 2005/06:1157 av Ulrik Lindgren (kd) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Konverteringsbidrag till förnybar energikälla

Sedan den 1 januari 2006 finns det möjlighet att få ett så kallat konverteringsstöd för den som byter från direktverkande el till annat uppvärmningssystem. Konverteringsstödet riktar sig till både ägare av småhus och av flerbostadshus och gäller för konvertering till fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, berg‑, sjö- eller jordvärmepump eller solvärme.

Konverteringsstödet uppgår till högst 30 % av konverteringskostnaden för arbete, upp till ett visst maxbelopp per bostad.

Enligt reglerna krävs att en anordning för uppvärmning med biobränsle har kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel. Det gör att man inte kan få stöd till en vedpanna där man matar in veden själv. Motiveringen är att miljö- och hälsoeffekterna av småskalig vedeldning sammantaget är betydligt större än vid eldning med pellets. Därför har stödet inriktats mot att främja det biobränsle som ger minst påverkan på hälsa och miljö.

Mot bakgrund av det ovan framförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att hushåll, som för stora kostnader har installerat eller planerar att installera vedpanna, inte ska missgynnas av konverteringsbidragen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-03-08 Anmäld: 2006-03-08 Besvarad: 2006-03-15 Svar anmält: 2006-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-15)