Konverteringsbidrag och elanvändning vid uppvärmning

Skriftlig fråga 2005/06:593 av Ångström, Lars (mp)

Ångström, Lars (mp)

den 9 december

Fråga 2005/06:593 av Lars Ångström (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Konverteringsbidrag och elanvändning vid uppvärmning

Användningen av biobränsle och olja minskar medan elen ökar vid uppvärmning av bostäder och lokaler, rapporterade Energimyndigheten den 7 november. Den främsta förklaringen till att elanvändningen ökar är att många småhus övergett oljan för värmepump, skriver Energimyndigheten.

Utvecklingen rimmar illa med departementets nyligen upprepade ambition att minska användningen av el för uppvärmningsändamål (Ds 2005:51).

Det är ett stort problem med värmepumpar, eftersom dessa leder till ökad elanvändning när det är kallt, vilket förstärker risken för effektbrist. Dessutom anger Energimyndigheten och Naturvårdsverket att tillkommande elanvändning i Sverige resulterar i en motsvarande ökad produktion av el i utländska kolkraftverk.

Mot denna bakgrund bör det säkerställas att de aktuella bidragen för konvertering från olja och direktverkande el inte går till elbaserade lösningar, såsom värmepumpar, utan till fjärrvärmeanslutningar eller individuella biobränslepannor som är bäst ur klimatsynpunkt.

Jag vill fråga ministern:

Avser samhällsbyggnadsministern att säkerställa att bidrag för konvertering från olja och direktverkande el inte ska gå till elbaserade lösningar, såsom värmepumpar, utan till fjärrvärmeanslutningar eller individuella biobränslepannor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2005-12-09 Inlämnad: 2005-12-09 Besvarad: 2005-12-14 Svar anmält: 2005-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-14)