konvertering av bensinbilar

Skriftlig fråga 2004/05:2128 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 26 augusti

Fråga 2004/05:2128

av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing om konvertering av bensinbilar

En del bilägare vill konvertera sina bilar så att de har möjlighet att drivas med flera olika drivmedel (framför allt etanol och bensin). Syftet med konverteringen är att man i största möjliga mån vill tanka etanol.

Tyvärr har en del fått problem med bilprovningen då de måste typbesiktiga om sin bil, vilket leder till att hela omvandlingsprocessen fördyras på grund av byråkratiska kostnader. Det strider rimligen mot tanken att underlätta för de bilägare som vill konvertera sina bilar.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Hur avser statsrådet att agera för att underlätta konvertering av bensinbilar till etanol- eller kombinationsbilar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-08-26 Besvarad: 2005-09-08 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-08)