Konventionen om funktionshindrades rättigheter

Skriftlig fråga 2012/13:623 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 26 juni

Fråga

2012/13:623 Konventionen om funktionshindrades rättigheter

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

I april 2008 undertecknade statsrådet Förenta Nationernas (FN) internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enligt uppgift ska Sverige också ha biträtt ett fakultativt (frivilligt) protokoll till konventionen som innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till en övervakningskommitté om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta.

I konventionens artikel 19 som slås fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet. Tyvärr kommer i medierna olika exempel på att Sverige genom Försäkringskassan samt Sveriges kommuner bryter mot artikel 19 och tar ifrån funktionshindrade personlig assistans eller begränsar den. Därmed får funktionshindrade inte sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. I konventionen slås det fast att funktionshindrade har rätt att vara fullt delaktiga i hela samhället och få den hjälp och det stöd man har behov av på grund av sitt funktionshinder.

Min fråga till statsrådet är:

Genom vilka initiativ och åtgärder avser statsrådet att se till att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterföljs, inte minst i fråga om artikel 19?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-26 Anmäld: 2013-06-26 Besvarad: 2013-07-10 Svar anmält: 2013-08-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-10)