Kontroller av tung trafik

Skriftlig fråga 2017/18:286 av Pia Nilsson (S)

Pia Nilsson (S)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den olagliga cabotagetrafiken är i dag ett stort problem för många åkerier. Genom att dumpa löner och arbetsvillkor kan de oseriösa åkerierna ta marknadsandelar av de företag som följer lagar och regler. Detta går tvärs emot regeringens ambition att sjysta villkor och regler ska gälla i Sverige.

Polisen hade i oktober sin årliga yrkestrafikvecka, där de fokuserar extra på att kontrollera den tunga trafiken på vägarna. Resultatet av denna vecka var slående: Totalt granskades ca 1 200 fordon över hela landet. 300 fordon hade brister. 150 chaufförer stod för sammanlagt 550 fall av brott mot kör- och vilotider. Hur många fall av olaglig cabotagetrafik polisen hittade vet vi inte då polisen inte förde någon nationell statistik över detta.

Det går med andra ord att säga att vi har ett systematiskt fusk ute på våra vägar. Detta är dock ingen nyhet för de flesta. Polis, åkare, riksdag och regering är väl medvetna om situationen, och ny lagstiftning har tillkommit sedan regeringsskiftet 2014.

Regeringen inledde för drygt ett år sedan även en fyraårig satsning på trafikpolisen. 100 miljoner kronor satsas mellan åren 2017 och 2020 för att bland annat förbättra kontrollerna av cabotagetrafiken.

Hur polisen använder denna öronmärkta satsning är ännu oklart. Vad som är klart är att vi behöver fler kontroller på våra vägar för att stoppa den osunda konkurrensen som vi i dag har i stora delar av landet.

Min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är:

Kan ministern redogöra för hur de extra resurserna till polisen gör skillnad i arbetet med att stoppa den osunda konkurrensen på våra vägar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-16 Överlämnad: 2017-11-16 Anmäld: 2017-11-17 Sista svarsdatum: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga