Kontroll av skadliga preparat i kosttillskott

Skriftlig fråga 2012/13:176 av Löfstrand, Johan (S)

Löfstrand, Johan (S)

den 5 december

Fråga

2012/13:176 Kontroll av skadliga preparat i kosttillskott

av Johan Löfstrand (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Försäljningen av kosttillskott och preparat med olika typer av positiva effekter på kroppen har ökat under de senaste åren. Frågan har även debatterats i medierna flera gånger och då i synnerhet innehållet av vissa ämnen med skadlig påverkan.

Ansvaret för tillsynen av dessa preparat är i dag uppdelat på ett antal myndigheter, och det finns ingen tydlig samordning.

Vissa av dessa preparat förbjuds då forskningsresultat påvisar att de innehåller ämnen som förutom de marknadsförda effekterna också på olika sätt är skadliga. Normalt försvinner dessa preparat men byts snabbt ut mot nya preparat med ämnen som har liknande egenskaper men som ännu inte är förbjudna. Det är mycket svårt för de berörda kommunerna och övriga tillsynsmyndigheter att följa utvecklingen och hålla sig uppdaterade.

Ett sätt att komma till rätta med problemet vore att ge Livsmedelsverket ett samordningsansvar så att verket kunde göra nationella kontroller och utarbeta riktlinjer. Livsmedelsverket borde ha en tydligare vägledande och samordnande roll gentemot kommunerna, underlätta kommuners kompetensförsörjning och vid behov erbjuda stöd i enskilda ärenden. Som det fungerar i dag är det samhällsekonomiskt slöseri att varje kommun ska genomföra den typen av utredningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet hur hon ser på frågan om skadliga preparat i bland annat kosttillskott och hur tillsynen bör bedrivas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-05 Anmäld: 2012-12-05 Besvarad: 2012-12-12 Svar anmält: 2012-12-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-12)