Kontroll av postväxlar

Skriftlig fråga 2010/11:52 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 10 november

Fråga

2010/11:52 Kontroll av postväxlar

av Hans Olsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

I registret mot penningtvätt ska fysiska och juridiska personer registreras som bedriver verksamhet som avser försäljning mot kontant betalning till ett värde som motsvarar minst 15 000 euro.

Postväxlar likställs av till exempel bilhandlare med kontantbetalning och redovisas också på det sättet. Postväxlar betraktas dock inte som kontanthandel i den mening som avses i den nu aktuella lagen om penningtvätt. Eftersom betalningen av postväxeln sker i bank ligger kontroll- och rapporteringsskyldigheten hos banken.

Nu uppges det att postväxlar är en favorit bland kriminella som vill göra svarta pengar vita vilket då måste knytas till bristande kontroller i bankerna. Forex bank avser att upphöra med inlösen av postväxlar.

Genom vilka initiativ avser statsrådet att stärka bankernas kontroll av postväxlar så att dessa inte utnyttjas av kriminella för att tvätta svarta pengar vita?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-11-10 Anmäld: 2010-11-11 Besvarad: 2010-11-17 Svar anmält: 2010-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-17)