Kontroll av post med misstänkt stöldgods

Skriftlig fråga 2017/18:1208 av Eva Lohman (M)

Eva Lohman (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Trots att flödet av narkotika och dopningsmedel ökar i den vanliga postgången får inte personal på utlämningsställen och postkontor larma tullen och polisen på grund av en bestämmelse i postlagen. Detta menar Tullverket är ett hinder.

Bestämmelsen som kom i och med postmonopolets avskaffande syftade till att värna den personliga integriteten men innebär också svårigheter i det förebyggande arbetet att motverka inflödet av just narkotika- eller dopningsklassade substanser. Länsstyrelserna i norr har skrivit brev till regeringen där man har påtalat problemet att personal på bensinstationer, matvaruaffärer etcetera är medvetna om att de lämnar ut narkotika men inte vet vad de ska göra.

Ett annat problem som SVT Sundsvall nyligen rapporterade om gäller villainbrott. Här agerar tjuvarna med färdiga kuvert som de lägger till exempel smycken i och sedan lägger i närmaste postlåda. Därmed hittas inget stöldgods om polisen skulle stoppa en bil. Här underlättar också postgången för de kriminella att komma undan.

Det krävs att ett brott ger minst två års fängelse för att polis och tull ska få kontrollera en försändelse på ett utlämningsställe, och detta anser både tullen och länsstyrelserna är otillräckligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Hur avser statsrådet att agera för att möta önskemålen från bland annat Tullverket och länsstyrelserna om större möjligheter att kontrollera narkotika- eller dopningsklassade substanser i postgången?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-20 Överlämnad: 2018-04-23 Anmäld: 2018-04-24 Svarsdatum: 2018-05-02 Sista svarsdatum: 2018-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga