Kontroll av nätsprit

Skriftlig fråga 2007/08:1407 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 24 juni

Fråga

2007/08:1407 Kontroll av nätsprit

av Laila Bjurling (s)

till finansminister Anders Borg (m)

För ett år sedan ställde jag en fråga till finansministern om kontrollen och beskattningen av importen av nätsprit. Den besvarades med följande skrivning: Det ankommer dock på Tullverket att organisera sin verksamhet och därmed även denna kontrollverksamhet. Den praktiska hantering som frågan avser ryms således inom myndighetens ansvarsområde. Först om det blir tal om ändringar i lagstiftningen kan åtgärder från min sida komma i fråga.

Den 3 juni 2008, ett år senare, kommer en promemoria om hur vissa kontrollproblem ska lösas. Tidningen Riksdag & Departement skriver om den med rubriken Laglös alkoholtransport till nyår; nödvändig lagstiftning kommer alltså inte att kunna gälla förrän den 1 januari 2009.

Statsrådet har tyvärr varit ouppmärksam och senfärdig. Genom att statsrådet tagit för lätt på problemet kommer billig alkohol nu att forsa in i landet och förstärka okontrollerat drickande bland ungdomar. Nya alkoholberoende generationer skapas.

Genom vilka omedelbara åtgärder avser statsrådet att stävja den laglösa alkoholtransport som kan pågå fram till årsskiftet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-24 Anmäld: 2008-06-24 Besvarad: 2008-07-08 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-08)