Kontroll av kosttillskott

Skriftlig fråga 2016/17:1823 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Dagens Nyheter avslöjade häromveckan att ett kosttillskott som visade sig innehålla den dopingklassade substansen Hiegamin, salufördes som ”dopingfree”. Den aktuella substansen är klassat av Wada som ett dopingpreparat sedan årsskiftet, och Dopinglaboratoriet i Huddinge har under det första halvåret, i ett flertal tester, konstaterat förekomsten av just Hiegamin. Vid samtliga dessa fall har de som har testat positivt angett att de har fått i sig det via kosttillskott. Riksidrottsförbundet har återigen gått ut med en avrådan från att använda kosttillskott, utom av rent medicinska skäl.

Försäljningen av kosttillskott är idag en miljardindustri. Dock sker kontrollen av de enskilda kommunerna inom ramen för deras tillsynsansvar, med Livsmedelsverket som stödfunktion. Kommunerna i sin tur saknar tillräckliga resurser att kontrollera all försäljning. Dessutom fokuseras tillsynen på enbart innehållsförteckningar och rutiner för dessa. Ansvaret för innehållet ligger på tillverkaren. Kommunerna ställs här inför ett dilemma då det finns fall där ett preparat som har fått saluförbud i en kommun har kunnat säljas i en annan kommun. Således krävs det 290 olika beslut för att få ett stopp av försäljningen.

Före detta statsrådet Gabriel Wikström, som tidigare ansvarade för dessa frågor, har i svar på mina frågor hänvisat till att man har gett Livsmedelsverket två uppdrag, dels att utveckla ett nationellt varningssystem för livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa, dels att arbeta för en effektiv kontroll av internethandel med livsmedel, med särskilt fokus på kosttillskott. Dessa uppdrag har redovisats till regeringen.

Dock krävs det ett tydligare grepp för att stärka kontrollen av kosttillskott för att det fortare ska kunna gå att få bort produkter som innehåller olagliga, dopingklassade substanser i hela landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka ytterligare åtgärder avser socialministern att vidta för att stärka kontrollen av kosttillskott?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-21 Överlämnad: 2017-08-22 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-05 Sista svarsdatum: 2017-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga