Kontroll av friskolor

Skriftlig fråga 2017/18:1611 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Nya Kastets Skola håller på att etablera sig i Gävle efter att ha fått klartecken för detta från Skolinspektionen. Gävle kommun har motsatt sig etableringen av skolan som enligt uppgifter har en tydlig koppling till islamistisk extremism och Gävle moské.

Nya Kastets Skola fick först ett föreläggande om att vidta åtgärder eftersom huvudmannen inte haft etableringssamtal med Gävle kommun och skolläkare saknades. Efter att dessa brister åtgärdats har medierna rapporterat att elevlistorna inte stämmer, vilket medfört ytterligare ett föreläggande med tidsfrist. Sist i raden av alla brister som Nya Kastets Skola uppvisat är att den står utan rektor. Det tycks även vara oklart huruvida skolan har en anställd skolsköterska på plats. Vartefter brister har uppdagats har ytterligare brister konstaterats.

Den nya skolan ska rikta sig till "barn med invandrarbakgrund", och bakom projektet finns personer med kopplingar till Vetenskapsskolan i Göteborg som har fått hård kritik efter besök av Skolinspektionen, bland annat för att pojkar suttit längst fram i klassrummet och flickor längst bak samt för att skolan haft bön på schemat trots att den saknar religiös inriktning.

Nya Kastets Skola har redan anställt lärare och kommer att starta sin verksamhet om två veckor. Det är anmärkningsvärt att en verksamhet som det råder väldigt stor osäkerhet kring kan tillåtas öppna när det bara är två veckor kvar till skolstart.

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin är därför följande:

 

Vad gör regeringen för att säkerställa att friskolor följer de regler som finns, och vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en god skolgång för alla elever i Gävle kommun?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-13 Överlämnad: 2018-08-13 Besvarad: 2018-08-27 Sista svarsdatum: 2018-08-27 Anmäld: 2018-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga