Kontroll av försändelser till intagna i rättspsykiatrisk tvångsvård

Skriftlig fråga 2016/17:18 av Susanne Eberstein (S)

Susanne Eberstein (S)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Jag har tidigare frågat statsrådet Wikström om möjligheten att kontrollera försändelser till intagna i rättspsykiatrisk tvångsvård. Statsrådet menade då att det inte fanns anledning att ändra reglerna. Upprinnelsen till frågan var att cheferna vid landets rättspsykiatriska regionkliniker slagit larm om att patienter smugglat in skjutvapen, brandfarliga vätskor, narkotika och andra föremål som utgör en allvarlig fara för både patienter och personal. På fråga från regionklinikerna konstaterade Inspektionen för vård och omsorg att nuvarande lagstiftning inte ger regionklinikerna generell rätt att röntga all inkommande post, trots att man fattat beslut om allmän inpasseringskontroll.

Enligt uppgift är införsel av potentiellt farliga föremål fortfarande ett stort problem. I dag har klinikerna rätt att kontrollera alla besökare, till exempel genom att röntga medhavda väskor. Väljer man att i stället skicka brev eller paket får dessa inte kontrolleras. Det är orimligt. Självklart ska ingripande åtgärder vägas mot medborgarnas fri- och rättigheter. Men både patienter och personal har rätt till trygghet.

Med anledning av detta vill jag därför igen fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur avser statsrådet att agera för att komma till rätta med den situation som i dag råder på de rättspsykiatriska regionklinikerna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-19 Överlämnad: 2016-09-20 Anmäld: 2016-09-21 Svarsdatum: 2016-09-28 Sista svarsdatum: 2016-09-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga