kontraktsvård

Skriftlig fråga 1998/99:90 av Ekendahl, Maud (m)

Ekendahl, Maud (m)
Fråga 1998/99:90 av Maud Ekendahl (m) till justitieministern om kontraktsvård

den 20 november

För att tingsrätten skall kunna döma en person till kontraktsvård i stället för fängelsestraff krävs medgivande från berörd kommuns socialnämnd eftersom behandlingen innebär stora kostnader.

Kommunernas försämrade ekonomi, inte minst till följd av ökade utgifter inom det sociala området, gör att alltfler framställningar om kostnadskrävande kontraktsvård avslås. Detta innebär att den enskilde - oftast starkt drogberoende - individen döms att avtjäna (ännu) ett fängelsestraff i stället för att erhålla adekvat vård och behandling.

Viljan att satsa på kontraktsvård skiftar från kommun till kommun. Samtliga fall bör få likvärdig bedömning oberoende av varifrån de kommer. Därför bör betalningsansvaret övergå helt och hållet till kriminalvårdens frivårdsenhet.

Vilka åtgärder är justitieministern beredd att vidta för att dömda personer skall få likvärdig behandling?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-11-20 Anmäld: 1998-11-23 Besvarad: 1998-11-25
Svar på skriftlig fråga