kontoret för mänskliga rättigheter i Columbia

Skriftlig fråga 1999/2000:1367 av Zetterberg, Andre vice talman Eva (v)

Zetterberg, Andre vice talman Eva (v)

den 29 augusti

Fråga 1999/2000:1367

av andre vice talman Eva Zetterberg (v) till utrikesminister Anna Lindh om kontoret för mänskliga rättigheter i Columbia

Kontoret för FN:s högkommissarier för mänskliga rättigheter i Colombia inrättades 1997. Det var ett svar på de krav på ökade insatser från FN och det internationella samfundet för att stoppa våldet och övergreppen mot mänskliga rättigheter som under en lång rad år framförts bl.a. under FN:s MR-kommissions överläggningar varje år i Genève. Kontoret var det första i sitt slag och har under sin existens gjort sig känd som en mycket aktiv instans för MR-frågor. Det åtnjuter respekt från både regeringen, gerillan och alla de organisationer som kämpar för fred i Colombia. Dess opartiskhet har inte heller, vad jag vet, ifrågasatts.

Men verksamheten har hela tiden brottats med problem vad gäller budget och personal. Förlängning av kontrakt har gjorts på ett sent stadium och en långsiktig planering omöjlig att göra. Trots att verksamheten är uppskattad och helt i linje med FN:s prioriteringar så tvingas kontoret att skära ned och kan inte genomföra planerade utbildningar i MR-frågor eller resa ut till områden för att där dokumentera när brott mot mänskliga rättigheter har begåtts. Sverige har helhjärtat stött verksamheten, medan andra EU-länder och rika FN-medlemmar förefaller strunta i att ge bidrag.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

Vad gör den svenska regeringen för att se till att samtliga EU-länder bidrar till finansieringen av kontoret för FN:s högkommissarie i Colombia?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-08-29 Besvarad: 2000-09-07 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-07)