Kontinuerligt anställd personal i Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2019/20:769 av Jan R Andersson (M)

Jan R Andersson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Försvarsmakten skriver regeringen: ”I avvaktan på ny försvarspolitisk proposition för perioden 2021–2025 får antalet anställda GSS/K inte nämnvärt överstiga 5 700.” Det innebär att regeringen anger en lägre ambitionsnivå för antalet kontinuerligt anställda gruppchefer, soldater och sjömän än det mål som Försvarsmakten har föreslagit.

Den kontinuerligt anställda personalen inom Försvarsmakten utgör en viktig del av kärnan i myndigheten. Den garanterar att det kan finnas förband med en hög beredskap och tillgänglighet som snabbt kan sättas in i händelse av en kris. 

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad är anledningen till den begränsning av de kontinuerligt anställda gruppbefälen, soldaterna och sjömännen som regeringen anger i regleringsbrevet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-17 Överlämnad: 2020-01-20 Anmäld: 2020-01-21 Svarsdatum: 2020-01-29 Sista svarsdatum: 2020-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga