Kontantförbud vid handel med metallskrot

Skriftlig fråga 2012/13:441 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 17 april

Fråga

2012/13:441 Kontantförbud vid handel med metallskrot

av Hans Olsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Återvinningsindustrierna anser, som ledande branschorganisation, att det inte räcker med frivilligt kontantförbud vid handel med järn- och metallskrot. Stölder av koppar och andra metaller vållar stora kostnader för samhället, bland annat genom försenade tåg. Stölderna från Svenska kyrkan innebär också stor åverkan på väsentliga kulturvärden.

För att snabbare komma till rätta med stölder och säkra att stulna metaller inte kommer in i återvinningskedjan behövs ett lagstadgat förbud mot kontanthantering, menar Återvinningsindustrierna i en debattartikel.  Det finns redan i dag i Frankrike och England. Det skulle gynna alla ansvarsfulla företag i branschen och skapa konkurrens på lika villkor.

Medlemsföretagen i Återvinningsindustrierna har infört kontantförbud. Men ett stort antal företag, som hanterar mindre volymer, tillhör inte någon branschförening och omfattas därför inte av en frivillig överenskommelse av denna typ. Återvinningsindustrierna har även vidtagit en rad andra åtgärder; bland annat har rutiner för kontroll av underleverantörer tagits fram. ”Early crime alert” har upprättats, vilket innebär att medlemmarna snabbt får mejl med information om material som rapporterats stulet. Man samarbetar också på europeisk nivå mot kopparstölderna.

Från den 1 januari 2013 gäller också omvänd moms vid handel med metallskrot. Detta innebär att den som köper skrot betalar momsen, inte den som säljer. På så sätt stävjas momsfusk.

Mot bakgrund av vilka fakta och argument avser näringsministern inte att införa ett lagstadgat kontantförbud vid handel med järn och annan metallskrot?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-04-17 Anmäld: 2013-04-17 Besvarad: 2013-04-30 Svar anmält: 2013-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-30)