kontakter med försvarsmakten i Colombia

Skriftlig fråga 2004/05:1608 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 13 maj

Fråga 2004/05:1608

av Luciano Astudillo (s) till försvarsminister Leni Björklund om kontakter med försvarsmakten i Colombia

Karlskrona anlände i söndags till turiststaden Cartagena vid den karibiska kusten.

Svenska storföretag som Ericsson och Skandia har tagit delar av utrymmet på Karlskrona i anspråk för att visa fram sina produkter och tjänster. Sveriges ambassad har via sin chargé-d'affaires Ingemar Cederberg medverkat i arrangemang på Karlskrona.

Enligt uppgifter handlar besöket inte bara om ett militärt utbyte utan även om ett slag för kommersiella förbindelser. Utrikesförvaltningen ska dock ha gett Karlskona uppgiften att sälja Sverige när det gäller företagsvärlden. Den har utställningar som går hela vägen och Cartagena är den nionde hamnen som fartyget går in i.

I Colombia tas Karlskrona emot av en värd där just delar av de högsta befälen inom marinen i Cartagena utpekats för delaktighet i några av de värsta massakrerna på civilbefolkning under den 40-åriga konflikten i Colombia.

Hur avser försvarsministern att agera så att det tätare samarbetet, mellan dessa länders försvarsmakter, inte används för att legitimera de brott mot mänskliga rättigheter som armén i Colombia anklagas för?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2005-05-13 Inlämnad: 2005-05-13 Besvarad: 2005-05-18 Svar anmält: 2005-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-18)