kontakten med Förbundet djurens rätt

Skriftlig fråga 1998/99:670 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:670 av Carina Hägg (s) till justitieministern om kontakten med Förbundet djurens rätt

den 27 maj

 

NSMPD har blivit Förbundet djurens rätt. Samfundets strategi är att verka i alla delar av samhället. Det innebär både opinionsbildning och representation i statliga myndigheter, t.ex. i Centrala försökdjursnämndens styrelse och etikutskott, Jordbruksverkets djurskyddsråd och de djurförsöksetiska nämnderna samt att fungera som resmissinstans i djurfrågor. NSMPD har även medverkat i 1997 års utredning om alternativa metoder till djurförsök och försöksdjursanvändningens omfattning i framtiden m.m.

Samtidigt som SÄPO tvingas ägna alltmer uppmärksamhet åt de s.k. militanta veganerna, mot bakgrund av att såväl djur som människor drabbas av hot och attentat, väljer NSMPD att gå dessa våldsverkare och antidemokrater till mötes. På senaste riksstämman beslöt man att ge stöd till vissa civila olydnadsaktioner. Mot bakgrund av denna oroande utveckling krävs att samhället nu omprövar sina kontakter med Förbundet djurens rätt. Staten kan inte legitimera en acceptans och utveckling mot våld och hot.

 

Min fråga till regeringen är om justitieminister Laila Freivalds, mot bakgrund av Förbundet djurens rätts nya, offentliggjorda positiva policy till civila olydnadaktioner, är beredd att ompröva samarbetet med organisationen.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-05-27 Anmäld: 1999-06-01 Besvarad: 1999-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga