Konsumentupplysning om snusets innehåll

Skriftlig fråga 2015/16:205 av Fredrik Malm (FP)

Fredrik Malm (FP)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Tobak skadar och dödar tusentals människor varje år. Men jämfört med övriga EU är antalet sjuka i tobaksrelaterade sjukdomar i Sverige lågt. Det är nog mycket det svenska snusets förtjänst.

Under riksdagens frågestund den 1 oktober besvarade statsrådet Gabriel Wikström en fråga från en av mina moderata kollegor om det svenska snuset. Statsrådet resonerade om snusets hälsofarliga egenskaper genom att läsa upp cancerframkallande ämnen som påvisats i snus.

Det är korrekt att snus inte är en hälsoprodukt, men det svenska våtsnuset är sannolikt EU:s minst hälsofarliga tobaksprodukt. Sverige har upprättat ett undantag i EU för att fortsatt få ha denna produkt på marknaden, och vi reglerar den som livsmedel med allt vad det innebär av kontroller och innehållsmärkning.

Min fråga till statsrådet Gabriel Wikström är därför följande:

 

Avser statsrådet att i samband med implementeringen av EU:s tobaksdirektiv värna snusets status som livsmedelsprodukt genom fortsatt konsumentupplysning om snusets innehåll, inklusive smakmärkning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-30 Överlämnad: 2015-10-30 Anmäld: 2015-11-04 Svarsdatum: 2015-11-11 Sista svarsdatum: 2015-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga