Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter

Skriftlig fråga 2019/20:1016 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen har det rapporterats att Riksrevisionen uppmanar regeringen till ändring av bostadsrättslagen med anledning av behovet av att stärka konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter.

Dessa köpares ställning är svag jämfört med skyddet för konsumenter på andra marknader. Konsumenters köp av nyproducerade bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen, till skillnad från köp av de flesta andra varor och tjänster, som i de flesta fall omfattas av särskild konsumentlagstiftning. Den svaga ställningen gäller att det är svårt att kräva avhjälpande av fel, att det är svårt att hävda sin rätt vid förseningar och att inte tillräcklig information ges om risker eller om övergripande konsumentskydd.

Det är av stor vikt att alla konsumenter har ett lagstadgat fullgott konsumentskydd. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser ministern och regeringen att förstärka konsumenträtten för bostadsrättsköpare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-26 Överlämnad: 2020-02-27 Anmäld: 2020-03-03 Svarsdatum: 2020-03-04 Sista svarsdatum: 2020-03-04
Svar på skriftlig fråga