Konsumentskydd gällande barnleksaker

Skriftlig fråga 2006/07:1628 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 7 september

Fråga

2006/07:1628 Konsumentskydd gällande barnleksaker

av Ulf Holm (mp)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Den amerikanska leksaksjätten Mattel har tvingats återkalla flera leksaker eftersom man funnit att de målats med otillåtna blyfärger. Leksakerna var tillverkade i Kina och företaget har den senaste tiden upptäckt att flera av deras leksaker innehåller olika, farliga komponenter. Detta är givetvis en skandal och mycket olustigt. Händelsen reser givetvis en rad frågor kring hur konsumentskyddet fungerar. Det är uppenbart inget fel på själva lagstiftningen utan problemet tycks vara övervakningen av och kontrollen att regelverket efterlevs. Det är därför viktigt att Konsumentverket har resurser så att konsumentskyddet är starkt.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga ministern vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att inga leksaker innehåller giftiga produkter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-07 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-18 Svar anmält: 2007-09-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-18)