Konsumentskydd för snusprodukter

Skriftlig fråga 2010/11:334 av Flyborg, Eva (FP)

Flyborg, Eva (FP)

den 24 februari

Fråga

2010/11:334 Konsumentskydd för snusprodukter

av Eva Flyborg (FP)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Regeringen har nu intagit en klok hållning när det gäller det exportförbud som för närvarande råder för svenskt snus. Självklart ska även denna tobaksprodukt vara tillåten i övriga EU. Andra kan tillverka och exportera snus till Sverige, men tyvärr utan att behöva hålla sig till livsmedelslagens stränga regelverk. Detta måste betraktas som en lucka i lagen som kan leda till betydande konsumentskada. Svenskt snus som tillverkas i Sverige regleras i livsmedelslagen och självregleras även i en branschstandard. Men svenskt snus är förbjudet på den inre marknaden, med undantag för Sverige och Norge, och det saknas EU-gemensam reglering för konsumentskydd och produktkvalitet. Detta innebär att snus som importeras ifrån andra länder till den svenska marknaden inte har någon reglering av till exempel nikotinhalt eller bakteriehalt och därmed överskrider Livsmedelsverkets gränsvärden. Enligt uppgift förekommer detta nu till exempel med ett snus ifrån Danmark.

Det finns viss nationell lagstiftning kring tobak och rökfri tobak. Men det saknas EU-reglering av rökfri tobak utom den varningstext som alla dosor snus ska märkas med, i enlighet med tobaksdirektivet. Avsaknaden av en sammanhållen EU-reglering för omsorg om konsumenterna innebär dess värre en lucka i lagstiftningen. Det är möjligt att tillverka snus i ett annat EU-land och sälja denna produkt i Sverige trots att produkten överskrider det svenska Livsmedelsverkets gränsvärden. Men vi får inte sälja svenskt snus till andra EU-länder. Den pågående omarbetningen av tobaksdirektivet ger tillfälle att åstadkomma en förändring som ger ett stärkt konsumentskydd.

Jag vill därför fråga socialministern vilka åtgärder han vill vidta för att åtgärda det bristande skyddet för konsumenter av snus.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-24 Anmäld: 2011-02-28 Besvarad: 2011-03-02 Svar anmält: 2011-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-02)