Konsumentinformation om solcellers miljöpåverkan

Skriftlig fråga 2019/20:143 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

På min fråga gällande hur konsumenter informeras om biverkningarna av solkraft (2018/19:850) svarar statsrådet Anders Ygeman att regeringen gett Statens energimyndighet i uppdrag att utveckla och tillhandahålla en lättanvänd informationsplattform för solel. Han hänvisar till Solelportalen, som innehåller ett avsnitt om solcellers miljöpåverkan.

På hemsidan Solelportalen möts man som konsument först av snabblänkar till svar på frågor om mitt hus har rätt förutsättningar, vilken anläggning som passar mig och vilka stöd och intäkter jag kan få. Under avsnittet Lär dig mer om solceller finns en underrubrik som behandlar solcellers miljöpåverkan. Här får man veta att solcellers största miljöpåverkan uppstår vid tillverkningen, att vissa solceller innehåller ämnen som kan vara giftiga eller är sällsynta och att panelerna främst tillverkas i Kina. Det står förvisso att Kina använder kol i sitt energisystem, vilket innebär att tillverkningen av solceller i Kina ger en ökad klimatpåverkan. Dock skriver man också att solceller samtidigt kan bidra till att sänka användningen av fossil energi medan de är i drift genom att de producerar förnybar energi. Eftersom Sveriges elproduktion redan i dag är så gott som fossilfri är detta påstående inte applicerbart på solpaneler som installeras i Sverige och kan således uppfattas vara vilseledande för konsumenterna. Detta satt i samband med regeringens subvention av solceller ger antagligen de flesta konsumenter uppfattningen att de inte bidrar till att öka utsläppen trots att solpaneler installerade i Sverige faktiskt gör just det.

Man berättar vidare att energiåterbetalningstiden, alltså hur lång tid det tar att generera motsvarande mängd energi som används vid tillverkning, transport och drift är cirka två till tre år i Sverige. Detta ger också upphov till risk för feltolkningar då konsumenten kan tro att solcellers miljöpåverkan är återställd efter den tiden, vilket inte är fallet. Det finns också en hänvisning till en vetenskaplig artikel på engelska om solceller. Den behandlar inte solcellers miljöpåverkan specifikt i Sverige, innehåller mängder av facktermer och är troligtvis väldigt svår att förstå för de flesta konsumenter.

Till sist berättar man att solel är bra om den ersätter el från produktionstekniker med höga växthusgasutsläpp, men man nämner inte att vi har ytterst lite av den typen av elproduktion här i Sverige. En studie som gjorts av Energimyndigheten till en kostnad av 571 000 kronor visar att en kraftig utbyggnad av solceller (subventionerad med svenska skattemedel) till en början skulle bidra till att ersätta fossil kraft i övriga Europa. I takt med att Europas kraftproduktion antas förändras genom att förnybarhetsmål nås blir det dock i huvudsak annan förnybar kraft som ersätts. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman: 

 

Anser statsrådet att informationen på Solelportalen om solceller i Sveriges negativa miljöpåverkan är lättförståelig och tillräcklig för att konsumenter ska kunna fatta ett väl underbyggt beslut gällande installation av solpaneler?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga