konsumenters ställning i samband med kreditupplysningar

Skriftlig fråga 2002/03:1086 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 6 juni

Fråga 2002/03:1086

av Marie Engström (v) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsumenters ställning i samband med kreditupplysningar

I en dom i Regeringsrätten slås fast att ett kreditupplysningsföretag kan lägga ut uppgifter om en persons betalningsanmärkningar på Internet, utan att den som berörs behöver informeras om det.

I vanliga kreditupplysningsfall får den som berörs en så kallad omfrågningskopia hemskickad där den enskilde informeras om vilka uppgifter som lämnats ut. Enligt kreditupplysningslagen finns krav på att informera berörda om vilken information som andra får ta del av.

Domen kan innebära att konsumenternas ställning försvagas och rättstrygghet sätts åt sidan. Mot bakgrund av detta vill jag fråga Ann-Christin Nykvist:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att konsumenternas ställning inte ska försvagas i samband med kreditupplysningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-06-06 Anmäld: 2003-06-06 Besvarad: 2003-06-13 Svar anmält: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-13)