Konsumenters rätt till ersättning av bilföretag som uppgett felaktiga värden

Skriftlig fråga 2019/20:1422 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Volkswagen har kommit överens med tyska konsumentföreträdare om en förlikning med omkring 200 000 ägare av dieselbilar. Anledningen är att mjukvara hade installerats för att få ned siffrorna för de uppmätta utsläppen. Detta uppger den tyska affärstidningen Handelsblatt.

Totalt ska VW betala 620 miljoner euro, motsvarande drygt 6,45 miljarder kronor. Utbetalningar på som mest 68 000 kronor per fordon startar i början av maj.

De svenska konsumenterna berörs av samma frågeställning och har också lidit skada på grund av felaktiga värden för dieselbilar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Vika åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit för att även svenska konsumenter ska kunna få ersättning av biltillverkare som har uppgett fel värden för utsläpp?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-26 Överlämnad: 2020-05-27 Anmäld: 2020-05-28 Svarsdatum: 2020-06-03 Sista svarsdatum: 2020-06-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga