konsumentens rätt vid tecknande av avtal med elleverantörer

Skriftlig fråga 2003/04:1511 av Jönsson, Mona (mp)

Jönsson, Mona (mp)

den 10 augusti

Fråga 2003/04:1511

av Mona Jönsson (mp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsumentens rätt vid tecknande av avtal med elleverantörer

Under förra veckan fick vi veta att flera elleverantörer inte lever upp till lagen om elcertifikat. Kunder har ingått avtal och trott att de stött en utveckling av miljövänlig el.

Till de företag som hellre betalar böter än satsar på miljövänlig el hör statliga Vattenfall, Östkraft AB och Fyrstads Kraft (som numera är uppköpt av Östkraft AB). Tillsammans har de betalt in böter på 70 miljoner kronor som i en förlängning kunde ha använts till det brådskande arbetet mot klimatförändringarna.

I Dagens Nyheter den 5 augusti uppmanar konsumentombudsman Karin Lindell konsumenter att byta elleverantör. Det är lätt att göra för den som inte tecknat avtal eller för de som har avtal som snart löper ut. För de som tecknat fleråriga avtal är det inte lika lätt. Många som tecknat fleråriga avtal känner sig extra lurade och tycker att det är ett kontraktsbrott från elleverantörens sida.

Vad avser ministern att göra med anledning av förhållandet att det finns kunder som tecknat fleråriga avtal och nu känner sig lurade?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-08-10 Besvarad: 2004-08-24 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-24)