Konsulttjänster för omfattande belopp

Skriftlig fråga 2017/18:1583 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Riksrevisionen har i slutsatserna i granskningsrapporten Staten som inköpare av konsulttjänster – tänk först och handla sen uttryckt att det finns förbättringspotential i myndigheternas arbete med inköp av konsulttjänster. Granskningen visade att myndigheternas användning inte är välgrundad och att myndigheterna brister i sin kontroll av konsultanvändningen.

Att uppskatta statliga myndigheters och bolags inköp av konsulttjänster är mycket svårt, men en sak är tydlig: Statliga aktörer köper årligen konsulttjänster för omfattande belopp.

Statliga myndigheters inköp av konsulttjänster kan skötas bättre. Det gäller till exempel redovisning, samordning, behovsanalyser och uppföljning. Dessutom visar Riksrevisionens granskning att de statliga ramavtalen används i lägre utsträckning än vad som är möjligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att vidta för åtgärder för att möjliggöra krav på myndigheterna att redovisa sina köp av konsulttjänster i syfte att möjliggöra uppföljning av användandet av konsulter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-17 Överlämnad: 2018-07-18 Besvarad: 2018-08-01 Sista svarsdatum: 2018-08-01 Anmäld: 2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga