Konsulär representation i "The Kurdistan Region"

Skriftlig fråga 2008/09:144 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 24 oktober

Fråga

2008/09:144 Konsulär representation i The Kurdistan Region

av Peter Hultqvist (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I dag har elva länder konsulat eller honorärkonsuler placerade i The Kurdistan Region i norra Irak. I området finns många svenska medborgare boende permanent eller tillfälligt. Många har dubbla medborgarskap. Vid ett flertal tillfällen har det framförts önskemål, bland annat från den kurdiska provinsregeringen, till den svenska regering om att etablera ett konsulat i området. Hittills har det inte skett.

Min fråga till ministern är:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att tillmötesgå kraven på att etablera ett svenskt konsulat i The Kurdistan Region?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-24 Anmäld: 2008-10-24 Besvarad: 2008-11-06 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-06)