Konstitutionella aspekter av Försvarsmaktens omstrukturering

Skriftlig fråga 2007/08:1543 av Johansson, Annie (c)

Johansson, Annie (c)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1543 Konstitutionella aspekter av Försvarsmaktens omstrukturering

av Annie Johansson (c)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Under det kommande året har regeringen för avsikt att komma med en inriktningsproposition av den framtida organisationen inom Försvarsmakten. Den nuvarande garnisonsindelningen är gjord i enlighet med riksdagsbeslut och kan således enbart förändras genom ett beslut fattat i riksdagen. Försvarsmakten och överbefälhavaren kommer i september att presentera sitt förslag av organisering som senare kommer att bli föremål för regeringsbehandling och slutligen genom riksdagsbehandling och beslut.

De fackliga organisationerna på Eksjö garnison har uppmärksammat mig på att det förutsätts att värnpliktsutbildningen för fältarbete ska starta i Boden redan under hösten 2009. Det skulle kräva interna beslut av Försvarsmakten redan 2008. Ett sådant beslut skulle föregå den parlamentariska processen, ett riksdagsbeslut och skulle indirekt leda till att man genom interna beslut avvecklar garnisonen i Eksjö innan ett politiskt beslut är fattat.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att tillgodose att den konstitutionella ordningen med riksdagsbeslut inte föregås vid omstruktureringsarbetet inom Försvarsmakten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-27 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-27)