Könstillhörighetsutredningen

Skriftlig fråga 2008/09:265 av Olsson, LiseLotte (v)

Olsson, LiseLotte (v)

den 19 november

Fråga

2008/09:265 Könstillhörighetsutredningen

av LiseLotte Olsson (v)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Fredagen den 21 november högtidlighålls minnet av alla som fallit offer för transfobiskt våld. Enligt en ny rapport från Folkhälsoinstitutet framgår att 40 procent av de tillfrågade i gruppen transpersoner upplevde ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Vidare uppgav 21 procent av transpersonerna att de någon gång försökt ta sitt liv. Hela 41 procent av transpersonerna uppger att de blivit utsatta för kränkande behandling och bemötande under de senaste tre månaderna vilket är mycket vanligare än bland homo- och bisexuella. Transfobin är med andra ord utbredd i samhället vilket får konsekvenser för transpersoner i form av psykisk ohälsa och depressioner. För transsexuella är exempelvis själva könsbytesprocessen mycket påfrestande. Detta beror till viss del på lagen om fastställande av könstillhörighet som i princip varit oförändrad sedan 1972 och därför är föråldrad på många områden. Vänsterpartiet tog tillsammans med den förra regeringen fram ett direktiv för översyn av lagen (dir. 2006:8). Utredningen (SOU 2007:16) presenterades i mars 2007 och har nu varit ute på remiss. Dessvärre verkar arbetet i Regeringskansliet ha avstannat och någon proposition är inte aviserad det närmaste halvåret. Även om vi inte är helt nöjda med utredningens förslag så anser vi att det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att modernisera lagen, i synnerhet som dagens lagstiftning ytterligare bidrar till transsexuellas psykiska ohälsa i stället för tvärtom. Att ändra lagen om fastställande av könstillhörighet är att ta ett steg för att utplåna transfobin i samhället.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Göran Hägglund:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att modernisera lagen om fastställande av könstillhörighet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-11-19 Anmäld: 2008-11-19 Besvarad: 2008-11-21 Svar anmält: 2008-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-21)