Konst som stulits av nazisterna under andra världskriget

Skriftlig fråga 2007/08:1336 av Malm, Fredrik (fp)

Malm, Fredrik (fp)

den 11 juni

Fråga

2007/08:1336 Konst som stulits av nazisterna under andra världskriget

av Fredrik Malm (fp)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Sverige undertecknade 1998, tillsammans med 43 andra stater, elva grundläggande principer om hur konstverk som stals av nazister ska återbördas till de rättmätiga ägarna. Dessa kallas Washingtonprinciperna efter staden där konferensen hölls.

I dag finns det en tavla av Emil Noldes på Moderna museet i Stockholm som stulits under andra världskriget. Arvingarna till den rättmätige ägaren har gjort anspråk på att få tillbaka tavlan. Det har nu gått fem år sedan kravet på ett återlämnande först ställdes och i juni förra året gav regeringen museet ett formellt uppdrag att lösa frågan. Trots detta har tavlan inte återlämnats. Museet kräver genom sin advokat att ägarna antingen delar vinsten med dem eller lånar ut tavlan till dem under en lång tid. Andra offentliga museer i USA och Europa återbördar generellt konstverk utan krav på ersättning.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kulturministern vad hon avser att göra för att svenska museer generellt, och det Moderna museet i Stockholm specifikt, ska följa Washingtonprinciperna för återbördandet av konst som stulits av nazisterna under andra världskriget.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-11 Anmäld: 2008-06-11 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)