Könsstympning

Skriftlig fråga 2018/19:152 av Amineh Kakabaveh (V)

Amineh Kakabaveh (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I dag den 6 februari anordnas aktiviteter och manifestationer runt om i världen för att uppmärksamma den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning och hedersrelaterat våld.

Det är ett brott som drabbar flickor och kvinnor och som strider mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter och om kvinnors och barns rättigheter. Att göra ingrepp och sy ihop flickors och kvinnors blygdläppar är en av flera fruktansvärda hedersrelaterade förbrytelser som kränker flickors och kvinnors rättigheter. 

Könsstympning är dessutom något mycket tabubelagt och mycket svårt för drabbade kvinnor och flickor att tala öppet om. Jag möter många drabbade i mitt arbete mot hedersförtrycket. De som söker stöd för sina både fysiska och psykiska problem är få. Könsstympning är en del av hederskulturen och hedersförtrycket, som går ut på att kontrollera kvinnors oskuld, kroppar och sexualitet. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är mellan 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor i världen könsstympade. Majoriteten av dessa kvinnor och flickor lever i afrikanska länder. Trots att könsstympning har varit förbjudet sedan 1982 i Sverige har lagen endast resulterat i två fällande domar. Socialstyrelsen har uppskattat att det bor närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning, varav cirka 7 000 är under 18 år.

 Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad avser ministern att göra för Sverige ska kunna bistå kvinnor som hotas av könsstympning och i FN verka för att könsstympning bekämpas på ett mer kraftfullt sätt än hittills i alla de medlemsstater där sådan förekommer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-06 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13
Svar på skriftlig fråga