Könsstympning

Skriftlig fråga 2011/12:363 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 14 februari

Fråga

2011/12:363 Könsstympning

av Carina Hägg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Uppdraget att vidareutveckla och sprida metoder samt initiera projekt i syfte att förebygga kvinnlig könsstympning med mera avrapporterades 2001. Det följdes av uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. År 2005 kom Kvinnlig könsstympning – Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det finns exempel på samverkansgrupper och föreningar. Kvinnlig könsstympning är tortyr. Ändå prioriteras inte frågan, och brister i kunskap om lagstiftning samt hälsorisker till följd av könsstympning är påtaglig. Flickors och kvinnors livskvalitet påverkas av könsstympning och många tvingas leva med påtagliga besvär. Få domar har utdömts i Sverige. För att nå upp till målet att kvinnlig könsstympning ska upphöra och att de utsatta ska få rätt till stöd krävs åtgärder.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att kvinnlig könsstympning ska upphöra?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-02-14 Anmäld: 2012-02-14 Svar anmält: 2012-02-22 Besvarad: 2012-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-22)