Könsstympning

Skriftlig fråga 2008/09:909 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 maj

Fråga

2008/09:909 Könsstympning

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Begreppet omskärelse har ersatts av begreppet könsstympning. Jag beklagar tendenser och socialantropologisk forskning som vill jämställa könsstympning av flickor med intimplastikkirurgi av vuxna kvinnor. Inom den internationella debatten, även i FN, finns krafter som vill ändra benämningen könsstympning till genital cutting. Krafter finns såväl nationellt som internationellt för att genom ordval förmildra tortyr och ursäkta skadliga sedvänjor. Sveriges förhållningssätt och agerande efterfrågas inom FN.

Min fråga till statsrådet Gunilla Carlsson är hur hon avser att regeringen ska samverka med länder med samma utgångspunkt som Sverige för att ordet könsstympning inte ska ersättas med ett försvagande ordval.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-07 Anmäld: 2009-05-07 Besvarad: 2009-05-25 Svar anmält: 2009-05-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-25)